Best of 5 SEH quiz…. De finale…Vraag 5!

Casus:
20 jaar oude man, 3 dagen lang algemene malaise en lethargie, hij is verward en maakt een zieke indruk.

Lab:
lab

Ter op warming:
Vraag a: welke zuurbase verstoring hebben we hier?
Vraag b: wat is de meest waarschijnlijke diagnose?
Vraag c: welke elektrolyt afwijkingen?

En DE quiz vraag:
Vraag d: moet je het gecorrigeerde natrium of het actuele natrium gebruiken om de anion gap te berekenen?

Bonus Bonus Bonus
Hoe ver kan een hoofdluis springen?

Advertisements

14 thoughts on “Best of 5 SEH quiz…. De finale…Vraag 5!

 1. De officiele ceremonie waarbij de winnaar gehuldigd zal worden, vindt plaats in de onderwijsruimte op de SEH van het EMC.
  Aanstaande maandag om 15:00 uur.
  Succes!

 2. DE TUSSENSTAND:

  1. Petra Heutink – 2 punten
  2., 3. & 4. gedeeld door Juul, Sofie en Janneke – 1 punt
  5. & 6. Wouter en Yuri – ieder goed voor 0.25 punt

  Het kan dus nog alle kanten op! Zelfs als je nog niet eerder mee hebt gedaan is het nog mogelijk om voor de Swirl mee te dingen! Dus zet je beste beentje voor!

 3. Vraag a: metabole acidose
  Vraag b: metabole acidose die resp. gecompenseerd wordt, door diabetische ketoacidose.
  Vraag c: hypokaliemie, hypernatriemie, hyperchloremie, hypocalciemie, hypofosfatemie, hyperglycemie.

  En DE quiz vraag:
  Vraag d: actuele natrium

  Bonus Bonus Bonus
  Hoofdluizen kunnen niet vliegen of springen, ze kunnen zich wel met hun zes poten aan de haren vastklemmen. Iejl. Bron: http://www.dewaarheidoverluizen.nl/hoofdluis/

  • Antwoord op mezelf:
   vraag c: glucose is natuurlijk geen electrolyt, wel een monosaccharide;)

   Aniongap: Anion gap = [Na] – ([Cl-] + [HCO3-])
   Aniongap is het verschil tussen gemeten cationen en gemeten anionen in het bloed/urine.
   De hoogte van het verschil, dus de ‘gap’, wordt vaak berekend om de oorzaak van de metabole acidose te vinden.
   Bron: Oh M.S. and Carroll H.J. (1977). “The anion gap.”. N.Engl J. Med. (297): 814-817.

   Ooraken voor een verhoogde aniongap kun je met een ezelsbruggetje beter onthouden:
   MUDPILERS:
   M = Methanol
   U = Uremia
   D = DKA (also AKA and starvation)
   P = Paraldehyde
   I = INH
   L = Lactic acidosis
   E = Ethylene Glycol
   S = Salycilate

   of KULT:
   K = Ketoacidosis (DKA,alcoholic ketoacidosis, starvation)
   U = Uremia (Renal Failure)
   L =Lactic acidosis
   T = Toxins (Ethylene glycol, methanol, paraldehyde, salicylate)
   Bron: http://fitsweb.uchc.edu/student/selectives/TimurGraham/Anion_Gap.html

   Luizen:
   1) hongerige luizen bijten scherp (=met de arme mensen heeft men de meeste last)
   2) magere luizen bijten scherp (=met de armsten heb je de meeste last)
   3) men hoeft geen luizen in de pels te poten (=men moet niemand last berokkenen)
   4) uit de luizen zijn (=uit een netelige situatie gered zijn)
   5) wat van apen komt wil luizen (=zijn afkomst kan men niet verloochenen)
   6) zijn eigen luizen bijten hem (=hij wordt gekweld door zijn eigen kinderen)

   Luis in andere talen:
   Duits: Kopflaus, Laus
   Engels: louse
   Frans: pou
   Italiaans: pidocchio
   Portugees: piolho
   Spaans: piojo

 4. A: Metabole acidose met poging tot respiratoire compensatie (Kussmaul ademhaling)
  B: Diabetische keto acidose
  C: Hypernatriëmie, hypokaliëmie, Hyperchloride
  D: Actuele natrium
  Bonus Bonus Bonus: Hoofdluizen kunnen niet springen! Dus 0 meter

  • a) metabole acidose repiratoir gecompenseerd, te zine aan laag Bic en laag pCO2
   b) diabetische ketoascidose; bij hyperglyceamie. Aniogap is normaal, dit zouden we niet verwachten, maar waarschijnlijk door hyperchloremie bij osmotische diurese
   c) hypernatriemie, hyperchloremie door osmotische diurese waarbij het waterverlies de intake overschrijdt.
   hypokaliemie door renaalverlies (osmotische diurese en electrisch neutraal blijven verlies ketonen) en evt GE verlies
   hypofosfatemie bij renaal verlies
   Calcium is normaal waneer gecorrigeerd voor albumine (28). Daarnaast wisselt de calciumbinding aan albumine wisseld bij verschillende Ph’s

 5. Alle antwoorden komen erg overeen, terecht, maar degene die er met de punten vandoor gaat zal er misschien toch een schepje bovenop moeten doen….suggestie: In de vorm van uitleg of een kleine berekening ?

  Juul de link die je opgeeft lijkt niet te werken….

 6. a) metabole acidose deels respiratoir gecompenseerd
  b) diabetische ketoacidose, anion gap verhoogd, corrigeren voor albumine, 2.5 optellen bij daling albumine 10 (albumine in de casus 28)
  c) hypernatriemie, hypokaliemie, hyperchloremie, hypofosfatemie, als je het calcium corrigeert voor albumine is het calcium laag normaal
  d) actuele natrium
  (Acute boekje)

  Bonusvraag:
  De luis verplaatst zich van hoofd tot hoofd via rechtstreeks contact en dat met een snelheid tot 30 cm per minuut. Een luis springt niet en verplaatst zich niet via de lucht of het water.
  (www.stopluizen.be/luis)

 7. ANTWOORD VRAAG 5:

  a. Dit is een ernstige metabole acidose met een aniongap adequaat respiratoir gecompenseerd:

  Aniongap: ([Na]+[K]) – ([Cl]+[HCO3])

  In praktijk wordt gebruikt:
  [Na] – ([Cl]+[HCO3]) = 12 in dit geval

  Maar vergeet niet te corrigeren voor het lage albumine; albumine is een belangrijk anion!
  De formule: AG berekend = AG gemeten + 0,25(44g/L – gemeten albumine g/L)
  In dit geval: 12 + 0,25 (44-24)= 17
  Dus een verhoogd aniongap!

  Patiënten met een DKA presenteren zich meestal met een verhoogd AG, maar de hoogte hiervan kan variëren. Twee factoren spelen een rol: De snelheid van ketonen productie en het verlies van deze ketonen in de urine. Het verlies van ketonen in de urine verlaagd de aniongap, zonder de bicarbonaat concentratie te beïnvloeden en dus de pH.
  De renale excretie van ketonen hangt af van de glomerulaire filtratie, patiënten met een relatief normale nierfunctie kunnen grote hoeveelheden ketonen uitscheiden en hebben daardoor een minimale aniongap verhoging. Het gebeurd zelden dat er ze zoveel kunnen renaal uitscheiden dat de aniongap normaal is.

  b. Diabetische Ketoacidose

  c. De patiënt heeft een hypernatriemie, maar zal een nog hoger natrium hebben dan dat lijkt.
  De meeste patiënten met DKA zullen een hyponatriemie hebben. De uiteindelijke concentratie zal afhangen van twee factoren: de osmotische shift van water van intra- naar extra-cellulair en de concentratie van natrium door de glucose geïnduceerde osmotische diurese. Deze werken elkaar tegen.
  Door het geven van insuline zal glucose en water weer de cellen in gaan en dus het serum natrium stijgen. Het gecorrigeerde natrium geeft hier een idee van
  [Na] + glucose-10/3 = 166 in dit geval
  Kalium is erg laag, helemaal gezien de acidose. Tijdens de behandeling zal Kalium terug de cel in gaan en het nog verder dalen: denk aan suppletie: hier zelfs voordat je met insuline begint!
  Fosfaat is laag. Er is veel debat over of en wanneer je dit moet suppleren. Maar de meeste intensivisten zullen de verleiding niet kunnen weerstaan…
  Magnesium is normaal, wat erg raar is… Er bleek in deze casus magnesium gesuppleerd te zijn.

  d. Nee, je gebruikt het actuele natrium om de aniongap uit te rekenen. Realiseer je dat glucose geen lading heeft en alleen maar osmolair actief is.

  Beck, LH. Should the actual or the corrected serum sodium be used to calculate the anion gap in diabetic ketoacidosis? CLEVELAND CLINIC JOURNAL OF MEDICINE 2001; 68 (8) 673-674.

  Dr Eric Strong geeft in deze filmpjes, deel 1 en 2, een herhaling van hyperglycemische crisissen!


  BONUS BONUS BONUS
  Ze springen voor geen meter!
  Hoofdluis verspreiden zich door direct hoofd tegen hoofd contact and tussen voorwerpen zoals kleding. Erg snel gaat dat allemaal niet. In het lab kruipen de luizen maar in 7% van de keren van de ene naar de andere haar als deze enkele seconden tegen elkaar gewreven worden!
  Maas Casualty zou Maas Casualty niet zijn, als we ook hierover geen keihard wetenschappelijk bewijs hebben gevonden:
  Canyon DV, Speare R, Muller R. Spatial and kinetic factors for the transfer of head lice (Pediculus capitis) between hairs. J Invest Dermatol. 2002 Sep;119(3):629-31. PMID: 12230505.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s