5 Sinister Syncopes

ECG 1
ecgOW1

22 jaar oud, vrouw, klaagt over palpitaties en misselijkheid

ECG 2
ecgOW2

41 jaar oude man, duizelig en dyspnoe

ECG 3
ecgOW3

71 jaar oude man, collaps en nu duizelig

ECG 4
ecgOW4

34 jaar oud, man, gecollabeerd op werk, nu weer helemaal de oude

ECG 5
ecgOW5

37 jaar oude vrouw, voelt zich niet lekker, thuis gecollabeerd

Advertisements

7 thoughts on “5 Sinister Syncopes

 1. Dan is 2 misschien idd LE zoal René zegt, maar vind de configuratie van de neg T over de VW zo vreemd en niet zo tachycard..wel S1Q3T3….ik ben benieuwd!!!

 2. Egon en Rene, dank je wel voor de antwoorden. Nog even geduld voor onze antwoorden. Morgen bespreken we de casus tijdens onderwijs. Daarna zal ik de antwoorden posten!

 3. ECG 1

  Atriale frequentie: 120/min
  Ventriculaire frequentie: 100/min

  Ritme:
  Is er een relatie tussen de P’s en de QRS complexen? Het lijkt alsof de PR interval toeneemt en dat er dan geen QRS meer volgt. Dit zou betekenen dat er dan een QRS complex uitvalt maar dat gebeurd niet! Op afleiding II is er driemaal een P die niet gevolgd wordt door een QRS en slechts bij de laatste twee lijkt de afstand tussen de QRS complexen iets toegenomen.
  Wij denken dus dat er geen associatie is: een 3de graads AV block. Een zogenaamd “isorhythmic AV dissociatie” waarbij de ogenschijnlijke relatie tussen P en QRS berust op toeval.

  Vertical as

  P-golf: >2,5 mm in afl. II: rechter atrium vergroting en ook lijkt de lengte > of = aan 120msec. dus tevens linker atrium vergroting.

  QRS: smal dan moet dit ingeval van een derde graads blok wel een versneld junctioneel escape ritme zijn (nle tussen 40-60 hier 100/min)

  ST segmenten en T golven: geen bijzonderheden te zien.

  Deze dame is bekend met een lichte mitralis klep insufficiëntie en een klein ASD. Waarbij ze frequent last heeft van alle AV geleidingsstoonissen (1ste, 2de en 3de gr.)
  Hierbij gebruikt ze acenocoumarol.
  Tijdens de opname op de CCU kreeg ze spontaan een sinus tachycardie met een 1ste gr. AV blok. Metoprolol 2x 12,5mg werd voorgeschreven.

  ECG 2

  Sinus ritme, 100/min, rechter-as, 1ste gr. AV blok, P-golf: in V1 > 1,5 mm: rechter atrium vergoot, QRS: 120msec. RBTB configuratie, persisterende S in V6. In V1tot4 negatieve T golven net als in III en aVF: wat wijst op “right ventricular strain”.

  Dit wijst allemaal naar een “cor pulmonale” acuut of chronisch. In deze casus was de patiënt bekend met recidiverende longembolieën waarbij ze regelmatig met antistolling stopt op eigen initiatief en daarbij weer longembolieën krijgt. Hierbij heeft ze inmiddels ook een forse pulmonale hypertensie ontwikkeld.

  De meest specifieke ECG afwijking bij longembolieën is het right ventricular strain patroon.
  http://ekgumem.tumblr.com/post/25873158451/chest-pain-dyspnea-just-when-you-think-you-its
  http://ekgumem.tumblr.com/post/17949142081/ecg-case-for-the-week-of-dec-11-when-is-ischemia
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17350373

  Vergeet nooit dat 18% van de patiënten met longembolieën geen ECG afwijkingen hebben!

  ECG 3

  Sinus frequentie: 100/min., ventriculaire frequentie 24/min. Geen enkele relatie te ontdekken tussen P en QRS. 3de Graads AV blok.
  Oorzaken: inf. Infarct, medicatie (AV blocking medicatie zoals Ca kanaal blokkers, B-blokkers, digoxine), degeneratief conductiesysteem.

  Deze patiënt is behandeld op de SEH met meerdere keren 500mcg atropine, isoprenaline pomp en uiteindelijk op de CCU een pacemaker als definitieve behandeling.

  ECG 4

  Sr 60/min., nle as, PR interval van 80 msec. (nl 120-200msec.) , QRS 120 msec. en een opvallende Delta golf in alle afleidingen. Conclusie: WPW.

  Hieronder meerder filmpjes met goede uitleg over WPW:

  Hou je meer van Australisch Engels: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qrhWH2_KKOY#at=55

  Hou je meer van een Amerikaans accent:
  http://ekgumem.tumblr.com/post/17949025577/ecg-case-for-the-week-of-nov-20-13-minutes-to
  http://ekgumem.tumblr.com/post/17949356534/ecg-case-for-the-week-of-nov-27-2011-this-week
  http://ekgumem.tumblr.com/post/24468182582/a-28-yo-woman-presents-with-syncope-the-computer

  ECG 5

  Sr 110/min., nle as, PR interval: 120 msec., QRS: 80 msec., het ST segment vertoont down sloping met mogelijk zelfs wat bifasische T-toppen. Met de eerste poot negatief en de tweede positief (Reversed Wellens).

  QT tijd: 440msec. RR tijd: 520 msec. QTc volgens formule van Bazett: (QT/wortel RR)= 611 Invoeren op http://www.MDCalc.com geeft 596. Ver boven de normaal grens.

  Kan het een U-golf zijn die we zien?
  Moeten we die meetellen met de QT tijd?
  http://ekgumem.tumblr.com/post/50341728003
  http://lifeinthefastlane.com/ecg-library/basics/u-wave/

  http://academiclifeinem.com/patwari-academy-videos-torsades-de-pointes/

  Dit is een patiënt met insuline afhankelijke Diabetes, die al een paar dagen niet lekker was, geen insuline meer had gebruikt en zich presenteerde met een DKA. Hierbij een kalium van 2,3. Kalium en Magnesium hebben we gesuppleerd, maar dit leverde tijdens verblijf op de SEH geen verbetering van het ECG op.

  Conclusie: sinus tachycardie, long QT, bij hypokaliemie bij DKA

  Opmerkingen en verbeteringen zijn erg welkom!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s