the ED box of tricks

1. a collection of tips and trick by Michelle Lin, covering all fields of ED stuff: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=hCFWgvQTqDs

2. Cunningham technique for shoulder luxations: http://www.youtube.com/watch?v=kYYI1fN3gRU

3. Single Shot Ring Block: http://www.youtube.com/watch?v=xusgBpLDLAw&feature=youtu.be

4. Keep counting and calculating stressy APLS situations: http://www.jems.com/article/patient-care/handtevy-method-helps-providers-rapidly

Help us collect usefull ED tricks!!
Thanks!

Advertisements

5 ECG’s up for debat!

Describe these ECG’s and give your interpretations and differentials.

ECG 1
52 year old male presents at the ED with shortness of breath on exertion, dizziness and chest pain.
ECG11

ECG 2
67 year old female, presents with palpitations.
ECG12

ECG 3
37 year old male, presents with chest pain radiating to the left arm.
ECG13

ECG 4
27 year old male presents with dyspnea, slight chest pain, palpitations and numbness around mouth and at fingers.
ECG14

ECG 5
55 year old male presents with nausea and vomiting. He is sweating and looks unwell.
ECG15

5 ECG cases up for discussion!

ECG 6
67 jarige man, klaagt van een band gevoel thv de maag. Bleek en klam.
ECGOW6

Antwoord ECG 6
Sinus frequentie 120/min, ventriculaire frequentie 48. Geen relatie tussen p toppen en QRS complex. QRS morfology past bij een: Linker-as + RBTB = LAFB. Een bifasciculair block + 3de graads AV block wordt ook wel een “complete trifasciculair block” genoemd. Maar het is een term waarbij veel verwarring ontstaat, dus wellicht beter niet te gebruiken. Echter bij deze snelheid zou het ook een ventriculaire escape kunnen zijn met een zelfde morfologie.
Differentiaal diagnosen:
– ACS: Inferior infarct
– Medicatie die de AV nodus vertragen: Ca++ channel blokkers, Beta-blokkers, digoxine,..
– Idiopathische degeneratie van het geleidingssysteem
Behandeling bestond uit tijdelijke externe pacing waarna een CAG werd verricht: RCA occlusie

ECG 7
34 jarige man met palpitaties. (Wat is je beleid? Leg uit hoe dit werkt).
ECGOW7

Antwoord ECG 7
Een regelmatig smal complex tachycardie. Een AV(N)RT.
Na het geven van 6 mg adenosine in een groot perifeer vat met flush: conversie naar sinus ritme.
Voor alles wat je wilt weten over SVT’s:
http://lifeinthefastlane.com/ecg-library/svt/
http://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMcp1111259
Na Adenosine: ECGOW7b Zie je de delta golf?

ECG 8
67 jarige vrouw, heeft last van moeheid en wazig zien.
Haar medicatie:
metoprolol 1dd100mg
enalapril 1dd5mg
nitroglycerine 0,4mg/d zn
foliumzuur 1dd0,5mg
atorvastatine 1dd20mg
pantoprazol 1dd20mg
hydrochlorothiazide 1dd12,5 mg
denusumab 2x per jaar
ECGOW8

Antwoord ECG 8
ECG: QT: 480msec, RR 880msec=0,88 sec QTc= 510 Berekend volgens Bazett’s formule en met de hulp van MDcalc: 504. Negatieve T golven thv laterale precordiale V3-4-5-6.
Hoe bereken je een QT tijd? http://lifeinthefastlane.com/ecg-library/basics/qt_interval/
Oorzaken van een Lange QT tijd: Hypokaliemie, hypocalciemie, hypomagnesiemie, hypothermie, ACS, post-arrest, verhoogde intracraniele druk, medicatie en aangeboren.
In dit geval kwam er uit het Lab: Ca 1,12 met normaal albumine
Denusumab remt osteoclasten (ivm osteoporose) Ca en Vit D suppletie is noodzakelijk hierbij.
Behandeling nu? Calciumgluconaat 2 amp. in 4 uur in Glucose5% (zie ook acute boekje)

ECG 9
78 jarig oude man, POB. Slow VT of een SVT met aberrante geleiding?
ECGOW9

Antwoord ECG 9
Er zijn hier twee mogelijkheden: VT of wel SVT met aberrante conductie vanwege een bundel tak blok. Dit is belangrijk i.v.m. de behandeling. SVT met aberrante geleiding zal goed reageren op medicatie die de AV nodus vertragen, maar waarop patiënten met een VT niet erg goed kunnen reageren. De waarschijnlijkheid op VT neemt oe met de volgende kenmerken: Leeftijd > 35 (positive predictive value van 85% !), structurele hart afwijking, ACS, oud infarct, hart falen, cardiomyopathie en een familiare voorgeschiedenis van plotse hartdood.
http://lifeinthefastlane.com/ecg-library/basics/vt_vs_svt/
Maar leuker is nog dit filmpje van Amal Mattu, die ons opdraagt niet te veel hersencellen in beslag te nemen met het leren van Brugada criteria enzo! En vooral de “Mattu algorithm for WCT” te gebruiken!
http://ekgumem.tumblr.com/post/59400445975/wide-complex-tachycardias-vt-vs-svt-with

ECG 10
30 jarige vrouw, geef je DD bij dit ECG.
ECGOW10

Antwoord ECG 10
SR 80/min., rechter as, ST segment elevaties in II,III, AvF, reciproke depressie in AvL en ook in AvR loopt het ST segment erg recht naar beneden. Weinig R progressie in v1 en v2.
Dit ECG is in eerste instantie beoordeeld als zijnde een inferior infarct. Troponine duidelijk verhoogt: hsTnT: 1400. Medicatie is geven en de patiënt is naar het cath-lab gegaan. Aldaar werden schone coronairen gezien.
Differentiaal diagnostisch kunnen we dan nog denken aan b.v. een myocarditis of een myo-pericarditis. Oorzaken: viraal (coxsachie B, HIV, Influenza A, HSV, adenovirus) , bacterieel (mycoplasma, leptospirose, rickettsia), immunologisch (sarcoidose, scleroderma, SLE, Kawasaki), medicamenteus of toxines.
Maar waarom reciproke depressies? Zou er sprake kunnen zijn van focale myocarditis? http://doccottlesdesk.blogspot.nl/2012/11/stemi-with-clean-coronaries.html

5 Sinister Syncopes

ECG 1
ecgOW1

22 jaar oud, vrouw, klaagt over palpitaties en misselijkheid

ECG 2
ecgOW2

41 jaar oude man, duizelig en dyspnoe

ECG 3
ecgOW3

71 jaar oude man, collaps en nu duizelig

ECG 4
ecgOW4

34 jaar oud, man, gecollabeerd op werk, nu weer helemaal de oude

ECG 5
ecgOW5

37 jaar oude vrouw, voelt zich niet lekker, thuis gecollabeerd

ICP ofwel het compartiment concept

Onze helden van EMCrit hebben weer een mooie podcast losgelaten op het wereld wijde web. Thomas Scalea praat ons bij over traumatische intracraniele drukverhoging en de behandeling hiervan, maar geeft daarnaast ook een mooie toelichting op alle compartimenten van het lichaam en hoe deze met elkaar verbonden staan. Bijna spiritueel… Veel plezier!

25t9

Best of 5 SEH quiz…. De finale…Vraag 5!

Casus:
20 jaar oude man, 3 dagen lang algemene malaise en lethargie, hij is verward en maakt een zieke indruk.

Lab:
lab

Ter op warming:
Vraag a: welke zuurbase verstoring hebben we hier?
Vraag b: wat is de meest waarschijnlijke diagnose?
Vraag c: welke elektrolyt afwijkingen?

En DE quiz vraag:
Vraag d: moet je het gecorrigeerde natrium of het actuele natrium gebruiken om de anion gap te berekenen?

Bonus Bonus Bonus
Hoe ver kan een hoofdluis springen?