Who has the most important role in the trauma/resus team?

Video

Well, in the hospital I work in that would be the ED nurse and there is no reason to change this!

Listen to this fantastic and super useful talk on how to be a great team leader.

It was given by Cliff Reid at the SMACC conference this year.

It’s about the stuff we do everyday. And we need to be very good at!

Check out the video!!

These are his main points:
First control yourself, your team, your environment, your patient.

Rules

1. BE NICE!
2. Be authoritative, inspiring confidence in the team
3. Stay patient focused. Stay to the facts and what does the patient needs.
4. Ask forhelp, politely but without being submissive
5. Use thegroup: no competition, our team invited you to help us
6. Craft yourlanguage

Advertisements

FOAMed voor SEH keuze en oudste co’s!

Hoe maak je van je SEH coschap een inspirerende ervaring!

FOAMed staat voor Free Open Access Medical Education

Wat kan FOAMed voor je doen?
Op deze site wordt uitgelegd in verschillende videos, wat FOAMed is en hoe je FOAMed kan gebruiken, waar je het allemaal kan vinden en hoe je er aan moet beginnen. Neem dan ook een kijkje op de site: web2.0 for emergemcy medicine.

Ten eerste willen we jullie graag uitnodigen om een kijkje te nemen op http://www.maascasualty.com een website/blog over spoedeisende hulp geneeskunde in de regio Rotterdam. En ook de site http://www.EMDutch.com is erg leuk.

De hieronder genoemde links naar praatjes zijn slechts voorbeelden van wat je kan vinden op het internet. Het zijn erg leuke en leerzame praatjes en video’s en zeker aan te raden! Goede tips voor jullie collega’s zijn van harte welkom.

Algemeen:
http://emupdates.com/2010/09/15/screencast-how-to-think-like-an-emergency-physician/
Uitleg over hoe je een acute zieke patiënt op de SEH moet benaderen.

Wil je oefenen met de ABCDE benadering in een game, de ABCDE-SIM? Kijk eens op Blackboard, zoek de SEHSO (de SEH studenten organisatie, die overigens hele leuke acitiviteiten organiseren! zie de link) daar op staat een link om te kunnen inloggen op de ABCDE-SIM.

How to give a good ED patient presentation

Hoe presenteer je een patiënt op de SEH? Hoe formuleer je een plan. En kom met 3 levensbedreigende alternatieve in je differentiaal diagnose.

Reanimatie:
Een reanimatie op de SEH, of elders is een indrukwekkende gebeurtenis. Het kan heel goed zijn dat je voor het eerst een reanimatie ziet of zelf borstcompressies zal geven op de SEH. Na een reanimatie moet er altijd tijd zijn voor een debriefing, waarin ook stil moet worden gestaan bij hoe je dit hebt ervaren. Helaas is het soms te druk en schiet het er bij in. Dit is niet goed, heb het er dan aan het einde van je dienst, of op een later moment nog eens over met een van de SEH collega’s met wie je gewerkt hebt!

Hier is een link naar een blog met filmpjes over hoe een reanimatie in het echt gaat. Je zult zien… niet helemaal zoals in Greys Anatomy! http://emsbasics.com/2012/03/15/what-it-looks-like-cardiac-arrest-and-cpr/

Syncope:

Syncope

Een veel voorkomende presentatie op de SEH, waarvan je als SEH arts ALLES moet weten.

Trauma:
ATLS opvang
http://embasic.org/trauma-resuscitation-part-1-the-evaluation/ Een algemene uitleg over de opvang van trauma’s volgens het ATLS approche.
Maar let op, er zijn duidelijke verschillen tussen lokale protocollen en dit Amerikaanse (en militaire) verhaal.
Verschillen zijn er vooral op gebied van EMV (een precieze EMV is wel degelijk belangrijk!) en ook zijn er lokale verschillen in het tijdstip waarop je een patiënt van het spineboard haalt.
De ambulance overdracht vindt plaats VOOR je aan de primairy survey begint, tenzij je dit anders hebt afgesproken met het team.

http://www.youtube.com/watch?v=hLuC0T7RsKI : een voorbeeldige ATLS voorbeeld video! Uitleg over alle stappen in de ABCDE van de primairy survey.
http://www.youtube.com/watch?v=n5DUC1Lit08 & http://www.youtube.com/watch?v=PzyTXXQp2j8: de variant met meerdere verwondingen.

Wanneer moeten we de CWK afbeelden? Wat is de studie die hieraan ten grondslag ligt? Hier gaat het over de Nexus Study, realiseer je dat andere ziekenhuizen wellicht de Canadian C-Spine Rule gebruiken. http://embasic.org/em-basic-essential-evidence-the-nexus-study/

De video’s “anatomy for emergency medicine” zijn interessant voor extremiteitsletsel, te vinden op: http://emergencymedicineireland.com/anatomy-and-em/

Hechten: http://www.youtube.com/watch?v=Vw6UH0RUX2o : goede uitleg over hoe je een mooie knoop krijgt en hoever uit elkaar de hechtingen moeten liggen.

Oogheelkunde:
Hoe zat het ook alweer met die spleetlamp?
http://embasic.files.wordpress.com/2013/01/30-eye-complaints.pdf

Sepsis:
Let op! Bij al deze praatjes hebben ze het over antibiotica die ze in de VS of elders geven. Check je lokale richtlijnen of http://www.swab.nl voor Nederland.

http://www.emergency-medicine-tutorials.org de site van EM tutorials, hiervoor heb je iTunes nodig, maar dan gaat er een wereld van interessante praatjes voor je open. Zoek het sepsis praatje van Kiuber SEMED.

Introducing EM Basic Essential Evidence- The Rivers Sepsis Study

ACS:
An ED approach to chest pain van Dr. Iain Beardshell is een goed praatje op: http://www.emergency-medicine-tutorials.org

MI and ACS

Asthma Cardiale:
een goed overzicht over acuut hartfalen in de SEH: http://flippedemclassroom.wordpress.com/2013/12/13/congestive-heart-failure/

CVA & TIA:
http://emergencymedicineireland.com/2012/04/anatomy-for-emergency-medicine-11-anterior-and-middle-cerebral-arteries/ Uitleg over de uitval en de anatomische lokalisatie: zodat je nog eens weddenschap kunt winnen!

http://embasic.org/stroke-and-transient-ischemic-attack-tia/ een redelijk Uitgebreid maar erg goed verhaal over de diagnose en behandeling van CVA’s in de SEH.

Duizeligheid:

Stroke and Transient Ischemic Attack (TIA)

ECG basics voor de SEH coassistent:
http://lifeinthefastlane.com/ecg-library/basics/

Een hele goed online cursus is die van de BMJ. (AANRADER!)
http://learning.bmj.com/learning/course-intro/.html?courseId=10046609

http://nl.ecgpedia.org/wiki/Hoofdpagina
Oefenen op: http://ecg.bidmc.harvard.edu/maven/mavenmain.asp

Big thanks to Myrthe, the SEH rescearch co’s at this moment!

door:
Carianne Deelstra
SEH arts

 

Casus 6, de laatste

“A Brain Code”

Man, 54 jaar, is tegen een tram aan gefietst. Bij aankomst op de SEH heeft hij een EMV van 13 en valt een hoofdwond op. De CT laat het volgende zien:

EDH

Nadat de CT gemaakt is, reassess je de patient en deze heeft nu een EMV van 10 en een wijde linker pupil.

1. Welke zijn de drie vormen van herniatie van het brein?

2. De patient gaat achteruit en er wordt besloten te intuberen. Welke maatregelen kun je op de SEH treffen om de secundaire schade zo beperkt mogelijk te houden?

3. Kun je de End Tidal CO2 gebruiken als monitor om normocapnie na te streven?

4. Welk “osmotherapie” ga je gebruiken, waarom en wanneer kies je daarvoor?

Tussenstand regionale SEH battle!

Na de resultaten van de eerste 4 vragen te hebben opgeteld, moeten wij het volgende concluderen:
4 enthousiaste ploegen hebben zich in deze verbeten strijd gestort, zo nu en dwars gezeten door een overmoedige eenling, die zijn antwoorden niet wil delen (maar toch dank voor het enthousiasme!!)!
2 van de 6 deelnemers hebben niet eens de startstreep gehaald! Maar één van hen zijn wij dwalend over het net tegengekomen, reeds bezig met de warming up voor de (eventuele) volgende ronde!

De tussenstand met nog 10 punten (casus 5 en 6) tevergeven:
het RddG: 2 maar zeker niet kansloos voor de felbegeerde maascasualty troffee!!
het SFG: 8,5
het HAGA: 7,5
het EMC: 11,5 punten!

Succes met de laatste casus,
uw maascasualties!

Casus 5

smiley-koninginnedag

Het is Koninginnedag 2013 en je bent overdag aan het werk op een SEH in de regio Zuid-Holland. Om 12:26 uur gaat de CPA telefoon en wordt gemeld dat tijdens de feestelijkheden een aantal feestvierders in een openbare gelegenheid onwel is geworden. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is, maar een 5-tal patiënten worden vervoerd per ambulance naar omringende ziekenhuizen. Een ervan komt per ambulance naar jou SEH.

Het gaat om een 29 jarige man. De ambulance broeder meldt telefonisch dat hij bij aankomst een aparte geur rook in de omgeving en een verwarde man aantrof met een glasgow coma scale van E3M5V2. Hij was klam en cyanotisch. Wat verder opviel was dat hij een onregelmatige fors piepende ademhaling had. Zijn overige controles waren: bloeddruk 150/80 mmHg, pols 155/min. Saturatie is niet goed meetbaar, maar ze zijn gestart met 100% zuurstof via een Non-Rebreather Masker. Binnen 10 minuten zijn ze bij jou.

1. Je besluit deze patiënt op te vangen op de acute kamer. Welke voorbereidingen tref je bij deze vooraankondiging?

Bij binnenkomst verricht je de primary survey en constateert een achteruitgang van bewustzijnsniveau en dreigende respiratoire insufficientie. De patiënt wordt middels rapid-sequence-induction (RSI) geïntubeerd. Vlak voor je RSI constateer je onwillekeurige bewegingen aan de extremiteiten met enkele spierfasciculaties. Deze verdwijnen na de RSI. Tijdens de rest van de primary survey vallen verder de volgende observaties op: patiënt is diaforisch, heeft een tachycardie van 140/min, heeft een hypertensie van 170 mmHg systolisch en symmetrische pinpoint pupillen.

2. Je denkt aan een blootstelling aan een toxische stof c.q. gas. Zijn je bevindingen te categoriseren in een toxidroom? Zo ja, welk toxidroom?

3. Wat zijn differentiaal diagnostisch je overwegingen op dit moment?

Inmiddels druppelt via nieuwsberichten en het internet door dat men denkt aan een intentionele blootstelling aan een onbekende toxische stof of gas in het kader van een terroristische aanslag. Meerdere omstanders, inclusief medische en andere hulpverleners, klagen in meer of mindere mate over hoofdpijn, duizeligheid, wazig zien, misselijkheid en buikkrampen.

4. Op basis van je bevindingen en deze informatie, besluit je om empirisch medicamenteus te antagoneren en aanvullende maatregelen te nemen. Welke maatregelen tref je? Welke antidota geef je en leg uit via welk mechanisme je verwacht dat deze de toxiciteit tegen gaan?

De eerste gegevens van je aanvullend onderzoek komen binnen: je arteriële bloedgas toont de volgende uitslag:

pH 6.95,
pCO2 8.4 kPa
Bic 10
BE -8.0
pO2 15.2 kPa
saturatie 90%

Lactaat 10.8

5. Hoe interpreteer je de uitkomsten van deze bloedgas? En welke maatregelen tref je naar aanleiding hiervan?

6. Hoe schat je de prognose in voor deze patiënt, indien adequaat behandeld?

Casus 4

Aan het einde van je dienst komt de ambulance binnen met een man 58 jaar oud met pijn op de borst.

Op basis van dit ECG heeft de ambulance: zuurstof, NTG, aspirine en morfine gegeven:
AMBU-ECG

Bij aankomst op de SEH maak je snel een nieuw ECG:
SEH-ECG

1. Wat is er gebeurd?

2. Hoe vaak komt dit voor?

3. Waardoor wordt dit veroorzaakt?

4. Heb je nu een indicatie voor een spoed PCI?

Veel succes!